Το Εργαστήριο


Το εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2292/6-7-2017 τ. Β.

Το εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών δραστηριοποιείται στη διδασκαλία, την πρωτότυπη έρευνα και την ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές του αυτομάτου ελέγχου, της ρομποτικής και των εφαρμογών τους.